„Mały Artysta” to prywatna placówka Edukacyjno-Artystyczna w Gliwicach, która oferuje zróżnicowane zajęcia dla dzieci w wieku od 1-10 lat.
Program jaki proponujemy sprzyja rozwojowi dzieci na poziomie niemowlęcym do wczesnoszkolnego nauczania. Zajęcia mają charakter naukowo – artystyczny.

 

Znajdziecie Państwo u nas oferty zajęć dla dzieci w wieku :

 • 1-3 lat - Muzyka, rytmika i Sensoplastyka® ELEMENTY (z rodzicami lub opiekunami);
 • od 5 lat - indywidualna nauka gry na skrzypcach.


Zajęcia odbywają się:

 • we wtorki, środy, czwartki i piątki w Centrum Edukacyjnym im. Św. Jana Pawła II w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II 5A

Opis zajęć

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat. Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych.

Podczas zajęć dla Maluszków, które trwają 45 minut, pierwsze 20 minut przeznaczone jest na zabawy muzyczne i rytmiczne, naukę piosenek, rymowanek oraz grę na wszelkiego rodzaju instrumentach. Po części muzycznej przechodzimy do części plasycznej jaką jest Sensoplasyka®, dzieci mają możliwość angażowania wszystkich zmysłów bawiąc się różnymi fakturami na specjalnie rozłożonej macie. W czasie zabawy w tle często grają skrzypce lub gitara na żywo, doskonale wpływa to na zmysł słuchu oraz pozwala na wyciszenie się i skupienie na zabawie. Zajęcia są zróżnicowane i bardzo interesujące, dostosowane do wieku dzieci.

Cennik

W tym momencie brak miejsc w grupach. Zapisy na listę rezerwową możliwe telefonicznie. 

 • Karnet  - 4 zajęcia po 45 min ważny przez 1 miesiąc - 140 zł (zapewnia miejsce w grupie)
 • Zajęcia jednorazowe - 45 zł (konieczny kontakt w celu ustalenia czy są miejsca w grupie)

Płatność za zajęcia możliwa przelewem na konto bankowe lub kartą płatniczą.

mBank 05 1140 2004 0000 3102 7718 6648

Mały Artysta Marta Dudka

 ul. Gwarków 26B/6

44-122 Gliwice

 

Regulamin wewnętrzy i zasady funkcjonowania placówki:

Mały Artysta – Muzyka, rytmika i Sensoplastyka ® ELEMENTY.

Regulamin wewnętrzny i zasady funkcjonowania placówki od dnia 01.07.2021 r.

 1. Karnet obejmuje 4 zajęcia, do wykorzystania w ciągu miesiąca, należy zapoznać się z wolnymi dniami od zajęć oraz cennikiem - koszt karnetu to 140 zł.
 2. Jednorazowe zajęcia to koszt  45 zł, uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym kontakcie w celu weryfikacji wolnego miejsca w grupie w danym dniu.
 3. Karnet zapewnia miejsce w grupie.
 4. Podczas nieobecności dziecka na zajęciach, wejścia z karnetu nie przepadają jedynie po okazaniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.
 5. Opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać na zajęcia dzieci zdrowe od chorób zakaźnych.
 6. Płatność należy przelać na wskazane konto bankowe:
  mBank
  05 1140 2004 0000 3102 7718 6648
  w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka – miesiąc. Np. (Jaś Kowalski - wrzesień)
 7. Karnet należy wykupić do 20 dnia miesiąca poprzedzającego np. karnet na listopad wykupujemy do 20 października. W przypadku nie uzyskania przez placówkę przelewu uczestnik automatycznie zostaje skreślony z listy.
 8. Istnieje możliwość płatności kartą w dniu zakupu karnetu lub jednorazowych zajęć
 9. Placówka nie przyjmuje pieniędzy w gotówce.
 10. Konieczne jest okazanie ważnego karnetu przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Maksymalna ilość dzieci w grupie 15+ 1 opiekun na każde dziecko uczestniczący wraz z nim w zajęciach.
 12. Zajęcia trwają 45 minut.
 13. Jeżeli grupa uczestniczących dzieci będzie liczyła mniej niż 5 osób, zajęcia mogą zostać skrócone do 30 minut.
 14. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1-3 lat.
 15. W zajęciach dzieci i ich opiekunowie uczestniczą w obuwiu zmiennym.
 16. Koszty trwałego uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania pokrywają opiekunowie dzieci.
 17. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z winy prowadzącego, wejście z ważnego karnetu można wykorzystać jedynie na najbliższym spotkaniu.
 18. Podczas trwania zajęć odpowiedzialność za dziecko ponosi opiekun uczestniczący z nim w zajęciach.
 19. Prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania zajęć, opiekunowie we własnym zakresie mają obowiązek zapewnić sobie i dziecku ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 20. Produkty przeznaczone do zajęć służą wyłącznie do zabawy, nie zaleca się ich spożywania.
 21. Prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju powstałe uczulenia.
 22. Każdy uczestnik oświadcza, iż nie będzie kopiował w celach zarobkowych zajęć „Mały Artysta” do 5 lat od momentu rezygnacji z zajęć pod rygorem kary 500 000 zł.
 23. Robienie zdjęć i kręcenie filmów podczas zajęć jest możliwe, jednakże właściciel placówki informuje o przestrzeganiu zasad RODO i nie ponosi odpowiedzialności prawnych za zgromadzone materiały.
 24. Podpisanie regulaminu jednoznacznie oświadcza zgodę z każdym z punktów i pozwala na uczestnictwo dziecka w zajęciach.
 25. Uczestnicy zajęć (dziecko i opiekunowie) przyjmują, że mają świadomość o możliwości zarażenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i nie będą z tego tytułu wnosić roszczeń o odszkodowanie. Organizator zajęć nie bierze odpowiedzialności za zakażenia, które mogą być możliwe podczas zajęć.
 26. Należy dezynfekować przez dorosłych ręce przed wejściem na zajęcia płynem dostępnym na zewnątrz, dzieci przed wejściem na salę proszone są o umycie rąk.
 27. Podczas zajęć osoby dorosłe są obowiązane do zakrywania ust i nosa do czasu odwołania obostrzeń.

 

Harmonogram zajęć i dni wolne od zajęć w roku 2021/2022 - wtorki środy, czwartki i piątki: w trakcie przygotowywania...

 

Miejsce zajęć

 • Środa 17:00-17:45 - Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Pawła II - Gliwice, ul. Jana Pawła II 5A
 • Czwartek 17:00-17:45 - Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Pawła II - Gliwice, ul. Jana Pawła II 5A
 • Piątek 17:00-17:45 - Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Pawła II - Gliwice ul. Jana Pawła II 5A
 • Wtorek 17:00-17:45 - Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Pawła II - Gliwice ul. Jana Pawła II 5A

Opis zajęć

Indywidualna nauka gry na skrzypcach. Uczymy gry od podstaw, nauka obejmuje grę na instrumencie oraz naukę nut.
Przygotowujemy również do egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej.

Cennik

 • Lekcja 45 min - 40 zł

Miejsce zajęć

 • Indywidualna nauka gry na skrzypcach do ustalenia z każdym uczniem oddzielnie.

Informacje

Oferujemy współpracę ze żłobkami i przedszkolami, prowadzimy rytmikę oraz wszystkie wybrane zajęcia z naszej oferty. Specjalną przygotowaną ofertę przygotowujemy dla zainteresowanej placówki.

Zajmujemy się również organizacją festynów, imprez integracyjnych dla firm oraz placówek edukacyjnych. Organizujemy urodziny i animacje dla dzieci. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej kadry.

MARTA DUDKA - pedagog, muzyk, skrzypek

 • Bogate doświadczenie w pracy z dziećmi.
 • Ukończone studia pedagogiczne o profilu edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. 
 • Ukończony kurs Sensoplastyka® ELEMENTY.
 • Ukończona Szkoła Muzyczna im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach w klasie skrzypiec.
 • Ukończona Muzykoterapia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Jesteśmy do dyspozycji ;)

Mały Artysta Firma edukacyjno-artystyczna Marta Dudka

Licznik odwiedzin: 33301 wykonanie: kotonski.pl